Usein kysytyt kysymykset

Alla vastauksia yleisimmin esiintyviin kysymyksiin katon maalauksessa ja pinnoituksessa.

Kuinka kauan urakka kestää?

Riippuu suuresti kohteesta, pinnan kunnosta, jyrkkyydestä, sekä muodosta. Karkea arvio on, että kahden asentajan yksikkö pesee päivässä 400 – 1000 neliömetriä, ja pinnoittaa noin saman verran.

Ihannetilanteessa urakka on valmis kahdessa päivässä!

Kuinka kauan uusi pinta kestää?

Oikein, ajoissa huollettuna uusi pinta voi kestää jopa vuosikymmeniä. Tähän vaikuttaa paitsi pinnan kunto ennen pinnoitusta, pinnan ikä, sekä katon sijainti. Ajoissa, säännöllisesti tehdyllä kevyemmällä huollolla takaat, että uusi kattopintasi myös pysyy uuden näköisenä.

Milloin urakka voidaan toteuttaa?

Katon pesu voidaan suorittaa lähes milloin vain kesän aikana, sillä se ei ole säästä (sateesta) riippuvaista.

Pinnoitus vaatii kuitenkin kuivaa pintaa, sopivaa lämpötilaa ja maltillista ilmankosteutta. Pinnoitukset toteutetaan mahdollisimman pian pesun jälkeen, mutta sateisina kausina maalausjono saattaa kasvaa, sillä kattoja pestään koko ajan. Pesun ja pinnoituksen välissä olevasta viiveestä ei kannata kuitenkaan olla huolissaan, sillä tiilikatoille levitettävä kasvustonestoaine estää sammaleen kasvun tiilen pinnassa. Myös roskat puhalletaan juuri ennen maalausta katolta pois. Katto on siis yhtä hyvässä maalauskunnossa riippumatta siitä, pinnoitetaanko se seuraavana päivänä vai vasta kuukauden kuluttua.

Mitä aineita pesussa käytetään?

Pesemme katot käyttäen pelkkää vettä. Riittävä paine ja vesimäärä takaavat, että lika ja vanha maali lähtevät pelkkää vettä käyttämällä ilman kemiallisia puhdistusaineita.

Pesun jälkeen tiili- ja mineriittikatoille levitetään NowoClean kasvustonestoaine, joka estää kasvuston tarttumista pintaan uudelleen hävittäen myös katolla olevan kasvuston itiöt. Aine muuttaa tiilen pinnan PH-arvoa kasvustolle epäsuotuisaksi.

Julkisivuille löytyy lisäksi tarvittavia aineita kohteista riippuen. Punajäkälä tai punasammal vaativat oman aineensa, samoin graffitit

Julkisivuille löytyy lisäksi tarvittavia aineita kohteista riippuen. Punajäkälä tai punasammal vaativat oman aineensa, samoin graffitit. Lisätietoja käyttämistämme aineista löytyy tästä linkistä.

Mikä puhdistusmenetelmä sopii julkisivullemme? Voiko painepesua käyttää julkisivupesussa?

Käytettävä menetelmä riippuu pinnasta sekä lian tyypistä. Käytössämme on laaja laitevalikoima, joten sopiva menetelmä löytyy joka pinnalle. Käytämme kohteesta riippuen joko painepesua (korkea- tai matalapaine, kylmä tai kuuma vesi) tai kuivajää-, sooda-, hiekka- tai kuivajää-hiekka-hybridi puhallusmenetelmää.

Mitä tarvitsette katon pesua / maalausta / pinnoitusta varten.

Katon pesua varten tarvitsemme auki olevan vesipisteen, vaihtotiilet saataville sekä pääsyn välikatolle. Pesurimme toimivat polttomoottoreilla, joten tarvetta sähkölle ei pesuvaiheessa ole.

Pinnoitusta varten tarvitsemme käyttöön tavallisen sähköpistokkeen maaliruiskuille.

Asukkaan paikallaolo ei siis ole pakollista urakan suorittamiselle

Onko pensselimaalaus korkeapaineruiskua kestävämpi / parempi?

Ei ole.

Korkeapaineruisku tarjoaa maalin levitykseen ylivoimaisen työkalun taaten yhtenäisen, tasaisen pinnan ja kalvonpaksuuden. Varsinkin ruiskutetun pinnan ulkonäkö sekä asennuksen tehokkuus ovat ruiskumenetelmässä ylivoimaiset.

Onko syytä pelätä vesivahinkoa?

Ei ole.

Aluskate ja läpiviennit tarkistetaan ja korjataan aina ennen pesuun ryhtymistä, joten voit olla rauhallisin mielin pesun aikana. Pientä korjausta ja tiivistystä tarvitaan ennen pesua lähes jokaiselle katolle, joten tällaiset korjaukset ovat rutiinia ja kuuluvat urakkaan.

Joskus alkutarkastuksen aikana löytyy katolta suurempia puutteita tai rakenteellista vikaa. Mikäli kyseessä on suurempi ongelma, se dokumentoidaan ja esitetään korjausarvion kera asiakkaalle ennen korjauksiin ryhtymistä.

Sotkeeko katon pesu tai maalaus?

Pesun aikana katolta roiskuu alas runstaasti vettä sekä multaa. Herkästi likaantuvat ja vaikeasti puhdistettavat materiaalit kuten tekstiilit tai pienet koriste-esineet kannattaa kerätä pois katon läheltä. Suuremmat tavarat tai kukkaistutukset voi suojata peitteellä. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan pressuttaa, sillä siivoamme jälkemme katon pesun jälkeen. Lähtökohtaisesti kattosi lisäksi myös pihasi on urakan lopussa siistimpi kuin alussa.

Pihakivetykset, laudoitukset, seinät, ikkunat yms huuhdellaan vedellä. Nurmikoille lentänyt sammal kannattaa jättää kuivumaan, jolloin se on myöhemmin helppo haravoida tai puhaltaa pois.

Maalaus on työvaiheista siistimpi. Rajaamme katon reunat käsin tai käytämme ns. reunapeltiä, jottei maalisumu kulkeudu alas. Tarvittaessa suojaamme pintoja mm. peittein.

Tiilikaton maalaus vai tiilisuoja-käsittely?

Väritön, tiilen kyllästävä tiilisuoja-aine sopii läpivärjättyjen tiilten käsittelyksi. Mikäli katto on tasaisen värinen pesun jälkeen, on tiilisuoja varteenotettava vaihtoehto maalaamisen sijaan. Suoja-aine ei muuta tiilen ulkonäköä vaan vaikuttaa kyllästämällä tiilen, jolloin kosteus ja kasvusto eivät pääse rapauttamaan tiiltä.

Kuluneemmalle, haalistuneelle tiilelle pinnoitus maalaamalla antaa suojaavan pinnan lisäksi uutta vastaavan ulkonäön

Tarvitseeko X suojata urakan ajaksi?

Nyrkkisääntönä on, että jos kohde kestää vedellä huuhtelun, ei sitä tarvitse suojata. Liiallinen pintojen pressuttaminen jopa vaikeuttaa loppusiivousta lian valuessa pressujen alle. Pihakalusteiden tekstiilit sekä pienet koriste-esineet kannattaa siirtää syrjään pesun ajaksi, myös räystäiden alta. Laudoitukset, seinät, ikkunat, kalusteet yms. on helpompi huuhdella kuin suojata. Kuitenkin, mitä vähemmän tavaraa talojen seinustoilla ja räystäiden alla on, sitä helpompi loppusiivous on toteuttaa ja sitä siistimmäksi työmaa saadaan.

Vahingoittaako painepesu tiilikattoa?

Ei vahingoita.

Painepesu irrottaa katolta sammalen, kasvuston, mudan, yms lian. Hiekka, joka katolta pesun aikana huuhtoutuu, on jo kasvuston ja säiden irti rapauttamaa.

Ehjään tiileen ei saa aiheutettua vahinkoa kattokäyttöön tarkoitetuilla pesureilla.